Import a export súborov dBASE

Dáta vo formáte dBase (prípona .dbf) môžete otvárať a ukladať v programe LibreOffice Base alebo v zošite. V programe LibreOffice Base sa databázou dBASE rozumie zložka, ktorá obsahuje súbory s príponou .dbf. Každý súbor zodpovedá jednej tabuľke v databáze. Vzorce a formátovanie nie sú súčasťou formátu dBASE a pri otváraní alebo ukladaní súboru dBASE pomocou LibreOffice budú stratené.

Import súboru dBASE do tabuľky

 1. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 2. Nájdite súbor *.dbf, ktorý chcete importovať.

 3. Kliknite na Otvoriť.

  Otvorí sa dialógové okno Importovať súbor dBASE.

 4. Kliknite na OK.

  Súbor dBASE bude otvorený v novom zošite.

  Warning Icon

  Ak chcete uložiť zošit do dBASE, neupravujte prvý riadok importovaného súboru. Obsahuje informácie vyžadované formátom dBASE.


Import súboru dBASE do databázovej tabuľky

Databázová tabuľka LibreOffice Base je v skutočnosti odkaz na existujúcu databázu.

 1. Zvoľte Súbor - Nový - Databáza.

 2. V poli Názov súboru dialógového okna Uložiť ako zadajte názov databázy.

 3. Kliknite na tlačidlo Viac.

 4. V poli Typ databázy v dialógu Sprievodca databázami vyberte "dBASE".

 5. Kliknite na Ďalší.

 6. Kliknite na Prehľadávať.

 7. Nájdite adresár, v ktorom sa nachádza súbor dBASE, a kliknite na OK.

 8. Kliknite na Vytvoriť.

To Save a Spreadsheet as a dBASE File

 1. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 2. V poli Formát súboru vyberte "dBASE".

 3. Do poľa Názov napíšte názov súboru dBASE.

 4. Kliknite na tlačidlo Viac.

Note Icon

Budú exportované len dáta z aktuálneho listu.