Vytvorenie tabuľky sprievodca dátami

  1. Označte oblasť tabuľky s dátami vrátane záhlavia riadkov a stĺpcov.

  2. Zvoľte Dáta - Sprievodca dátami - Spustiť. Zobrazí sa dialógové okno Výber zdroja. Označte Aktuálny výber a kliknite na OK. V dialógovom okne Sprievodca dátami sa objavia tlačidlá s označeniami stĺpcov. Presuňte ich podľa potreby do "Stranové polia", "Riadkové polia", "Stĺpcové polia" a "Dátové polia".

  3. Presuňte požadované tlačidla do jednej zo štyroch oblastí.

Pretiahnutím do Stranové polia sa nad vytvorenou kontingenčnou tabuľkou vytvorí tlačidlo a pole so zoznamom. Toto pole sa používa na filtrovanie tabuľky podľa obsahu aktuálneho poľa. Vo vytvorenej tabuľke je možné metódou ťahaj a pusti presúvať i ďalšie pole a tým vytvárať filtre.

Tlačidlo presunuté do časti Dátové pole zobrazí i funkciu, ktorá bude použitá na dáta.

  1. Poradie tlačidiel je možné kedykoľvek zmeniť presunutím myšou na novú pozíciu.

  2. Tlačidlo odstránite pretiahnutím do pravej časti dialógu.

  3. To open the Data Field dialog, double-click one of the buttons in the Row Fields or Column Fields area. Use the dialog to select if and to what extent LibreOffice calculates display subtotals.

Kliknutím na OK uzavrite dialógové okno Sprievodca dátami. Zobrazí sa tlačidlo Filter a tlačidlo pre každé pole, ktoré ste pretiahli do Stranové polia. Tabuľka vytvorená sprievodcom dátami je vložená pod nimi.

Open file with example: