Definovanie databázovej oblasti

Oblasť buniek v zošite môže byť používaná ako databáza. Každý riadok oblasti zodpovedá databázovému záznamu a každá bunka v riadku databázovému poľu. Databázovú oblasť je možné zoradiť, zoskupovať, hľadať v nej a realizovať nad ňou výpočty rovnako ako so skutočnou databázou.

Warning Icon

Upravovať a pristupovať k databázovej oblasti je možné len v zošite, kde je definovaná. Databázovú oblasť nie je možné používať v LibreOffice Base.


To define a database range

  1. Vyberte oblasť buniek, ktorú chcete definovať ako databázu.

  2. Zvoľte Dáta - Definovať oblasť.

  3. Do poľa Názov napíšte názov databázovej oblasti.

  4. Kliknite na tlačidlo Viac.

  5. Nastavte voľby pre túto databázovú oblasť.

  6. Kliknite na OK.