Otváranie a ukladanie textových CSV súborov

Comma Separated Values (CSV) is a text file format that you can use to exchange data from a database or a spreadsheet between applications. Each line in a Text CSV file represents a record in the database, or a row in a spreadsheet. Each field in a database record or cell in a spreadsheet row is usually separated by a comma. However, you can use other characters to delimit a field, such as a tabulator character.

If the field or cell contains a comma, the field or cell must be enclosed by single quotes (') or double quotes (").

To Open a Text CSV File in Calc

 1. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 2. Nájdite CSV súbor, ktorý chcete otvoriť.

  Ak má príponu *.csv, vyberte ho.

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the File type box

 3. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

  The Text Import dialog opens.

 4. Nastavte parametre prevodu textového súboru do stĺpcov.

  You can preview the layout of the imported data at the bottom of the Text Import dialog.

  Kliknutím pravým tlačidlom na stĺpec v náhľade môžete nastaviť jeho formát alebo ho môžete skryť.

  Tip Icon

  Check the text delimiter box that matches the character used as text delimiter in the file. In case of an unlisted delimiter, type the character into the input box.


 5. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

Uloženie tabuľky ako CSV súbor

Note Icon

Pri exporte zošitu do formátu CSV sú uložené len dáta na aktuálnom liste. Všetky ostatné informácie vrátane vzorcov a formátovaniu sú stratené.


 1. Otvorte tabuľku, ktorú chcete uložiť ako CSV súbor.

  Note Icon

  Je možné exportovať len aktuálny súbor.


 2. Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 3. In the File name box, enter a name for the file.

 4. In the File type box, select "Text CSV".

 5. (Nepovinné) Nastavte parametre CSV súboru

  Select Edit filter settings.

  In the Export of text files dialog, select the options that you want.

  Zvoľte Súbor - Otvoriť.

 6. Zvoľte Súbor - Otvoriť.