Kopírovanie len viditeľných buniek

Predpokladajme, že ste v oblasti buniek skryli niekoľko riadkov a teraz chcete kopírovať, mazať či formátovať len viditeľné bunky.

Chovanie LibreOffice závisí na tom, či sú bunky skryté pomocou filtra alebo ručne.

Spôsob a postup

Výsledok

Na bunky je aplikovaný automatický, štandardný alebo rozšírený filter.

Kopírujete, mažete, presúvate alebo formátujete výber viditeľných buniek.

Kopírované, mazané, presúvané alebo formátované sú len viditeľné bunky z výberu.

Bunky boli skryté príkazom Skryť (z kontextového menu hlavičky stĺpcov či riadkov) alebo použitím Osnovy.

Kopírujete, mažete, presúvate alebo formátujete výber viditeľných buniek.

Kopírované, mazané, presúvané alebo formátované sú všetky bunky vrátane skrytých.