Applying Automatic Formatting to a Selected Cell Range

Funkciu AutoFormat môžete použiť na rýchle použitie formátu na zošit alebo na vybranú oblasť buniek.

To Apply an AutoFormat to a Sheet or Selected Cell Range

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať (vrátane hlavičiek stĺpcov a riadkov).

 2. Zvoľte Formát - Automatický formát.

 3. Kliknite na Viac pre výber atribútov Automatického formátu.

 4. Kliknite na OK.

  Zvolený formát je použitý na vybrané bunky.

Note Icon

Ak sa nezmenila farba obsahu bunky, vyberte menu Zobraziť - Zvýrazňovanie hodnôt.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets

Vytvorenie nového Automatického formátu, dostupného pre všetky zošity, je možné uskutočniť nasledujúcim spôsobom.

 1. Naformátujte zošit.

 2. Zvoľte Úpravy - Vybrať všetko.

 3. Zvoľte Formát - Automatický formát.

 4. Kliknite na Pridať.

 5. Do poľa Názov dialógu Pridať Automatický formát napíšte názov formátu.

 6. Kliknite na OK.