Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikony sa otvorí panel Vložiť , kde je možné do aktuálneho listu vložiť obrázky alebo špeciálne symboly.

Ikona na hlavnom paneli nástrojov:

Ikonka

Vložiť

Máte na výber z nasledujúcich ikon:

Plávajúci rámec

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Ikonka

Plávajúci rámec

Špeciálny znak

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikonka

Špeciálny znak

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Ikona

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Vzorec

Inserts a formula into the current document.

Ikonka

Vzorec

Graf

Ikonka

Graf

OLE objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikonka

Objekt OLE