Formát čísla: zmazať desatinné miesto

Odoberie jedno desatinné miesto číslam v označených bunkách.

Ikonka

Formát čísla: Zmazať desatinné miesto