Formát čísla: pridať desatinné miesto

Pridá jedno desatinné miesto k číslam v označených bunkách.

Ikonka

Formát čísla: pridať desatinné miesto