Formát čísla: Mena

Použije prednastavený formát meny na označené bunky.

Ikona

Formát čísla: Mena