TIMEVALUE

TIMEVALUE vracia číselnú reprezentáciu textu uzavretého úvodzovkami v niektorom z možných formátov času.

Note Icon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


LibreOffice používa pri výpočtoch s dátumom vnútornú číselnú reprezentáciu dátumu vyjadrenú desatinným číslom.

If the text string also includes a year, month, or day, TIMEVALUE only returns the fractional part of the conversion.

Syntax

TIMEVALUE("Text")

Text is a valid time expression and must be entered in quotation marks.

Príklady

=TIMEVALUE("4PM") returns 0.67. When formatting in time format HH:MM:SS, you then get 16:00:00.

=TIMEVALUE("24:00") returns 0. If you use the HH:MM:SS time format, the value is 00:00:00.