SECOND

Vracia počet sekúnd zo zadanej časovej hodnoty. Funkcia vráti sekundy ako celé číslo medzi 0 a 59.

Syntax

SECOND(Číslo)

Číslo ako hodnota času je desatinné číslo, ktoré predstavuje sekundy.

Príklady

=SECOND(NOW()) vráti aktuálnu sekundu.

=SECOND(C4) vráti 17, ak je obsah bunky C4 = 12:20:17.