NOW

Vracia systémový dátum a čas. Hodnota sa aktualizuje pri prepočítaní dokumentu alebo pri úprave hodnoty bunky.

Syntax

NOW()

Funkcia NOW nemá parametre.

PrĂ­klad

=NOW()-A1 vracia rozdiel medzi dátumom v bunke A1 a dnešným dátumom. Výsledok formátujte ako číslo.