HOUR

Vráti hodinu zo zadaného času. Funkcia vracia hodinu ako celé číslo medzi 0 a 23.

Syntax

HOUR(Číslo)

Číslo ako hodnota času je desatinné číslo, ktoré predstavuje hodinu.

Príklady

=HOUR(NOW()) vracia aktuálnu hodinu

=HOUR(C4) vráti 17, ak je obsah bunky C4 = 17:20:00.

See also the following functions:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.