DAYS360

Vracia rozdiel medzi dvoma dátumami s dĺžkou roka 360 dní, ktoré sa používajú pri výpočte úrokov.

Syntax

DAYS360(Dátum 1;Dátum 2;Typ)

Ak je Dátum 2 skorší ako Dátum 1, vráti funkcia záporné číslo.

Nepovinný argument Typ určuje typ výpočtu rozdielu. Ak sa Typ = 0 alebo nie je argument zadný, použije sa americká metóda (NASD, National Association of Securities Dealers). Ak sa Typ <> 0, použije sa európska metóda.

Príklady

=DAYS360("2000-01-01"; NOW()) vráti počet úročených dní od 1. 1. 2000 do dnešného dátumu.