DATE

Táto funkcia vypočíta dátum určený rokom, mesiacom a dňom a zobrazí ho podľa formátovania danej bunky. Prednastavený formát bunky obsahujúci funkciu DATE je formát dátumu; ale je možné bunky formátovať aj iným číselným formátom.

Syntax

DATE(Rok; Mesiac; Deň)

Rok je celé číslo medzi 1583 a 9957 alebo medzi 0 a 99.

In - LibreOffice - General you can set from which year a two-digit number entry is recognized as 20xx.

Mesiac je celé číslo predstavujúce mesiac.

Deň je celé číslo predstavujúce deň v mesiaci.

Ak sú hodnoty mesiaca a dňa mimo ohraničenia, sú prenesené na ďalšiu číslicu. Ak zadáte =DATE(00;12;31), výsledok bude "31. 12. 2000". Ale ak zadáte =DATE(00;13;31), výsledok bude "31. 1. 2001".

Príklad

=DATE(00;1;31) znamená 1/31/00, ak je formát bunky MM/DD/YY.