Chybové hlásenie

Definuje chybovú správu, ktorá sa zobrazí pri zadaní neplatných dát do bunky.

Na začiatok makra je možné umiestniť chybovú správu. Príklad takéhoto makra si môžete pozrieť na konci tejto stránky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity - Error Alert tab.


Zobraziť chybovú správu, keď sú zadané neplatné hodnoty

Displays the error message that you enter in the Contents area when invalid data is entered in a cell. If enabled, the message is displayed to prevent an invalid entry.

V oboch prípadoch platí, že ak označíte "Zastaviť", tak neplatný vstup je nahradený pôvodným obsahom bunky. Rovnaké správanie platí pre prípad, keď dialógy "Upozornenie" a "Informácia" ukončíte tlačidlom Zrušiť . Ak ukončíte dialógy tlačidlom OK, potom nie je neplatný vstup nahradený.

Obsah

Činnosť

Označte činnosť, ktorá bude vykonaná, keď bude do bunky zadaný neplatný vstup. Činnosť "Zastaviť" odmietne neplatný vstup a zobrazí dialóg, ktorý ukončíte tlačidlom OK. Činnosti "Upozornenie" a "Informácia" zobrazí dialóg, ktorý môže byť ukončený kliknutím na OK alebo Zrušiť. Neplatný vstup je odmietnutý iba keď kliknete na Zrušiť.

Prehľadávať

Otvorí Makrodialóg, v ktorom je možné vybrať makro, ktoré je spustené, keď sú zadané neplatné dáta do bunky. Makro je spustené až po zobrazení chybovej správy.

Nadpis

Zadajte nadpis makra alebo chybovej správy, ktorá bude zobrazená po zadaní neplatných dát do bunky.

Chybová správa

Zadajte správu, ktorú chcete zobraziť po zadaní neplatných dát do bunky.

Príklad makra:

Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
Dim msg as string
msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
MsgBox msg ,16,"Error message"
End Function