Pomocník pri vstupe

Zadajte správu pomocníka, ktorá bude zobrazená pri označení bunky alebo oblasti buniek v liste.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity - Input Help tab.


Zobraz pomocníka pri vstupe, ak je bunka označená

Zobrazí správu, ktorú ste zadali do poľa Obsah, keď bola označená bunka alebo oblasť buniek v liste.

Warning Icon

Ak zadáte v tomto dialógovom okne text do poľa Obsah a následne zaškrtnete a zrušíte zaškrtnutie tohto zaškrtávacieho políčka, text sa zmaže.


Obsah

Nadpis

Zadajte nadpis, ktorý chcete zobraziť, keď je označená bunka alebo oblasť buniek.

Pomocník pri vstupe

Zadajte správu, ktorú chcete zobraziť keď je označená bunka alebo oblasť buniek.