Kritériá

Určite overovacie pravidlo pre označenú bunku (bunky).

Pre prístup k tomuto príkazu...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


Kritéria môžte zadať napríklad: "Čísla od 1 do 10" alebo "Textové reťazce, ktoré nie sú dlhšie ako 20 znakov".

Povoliť

Kliknite na overovaciu podmienku označenej bunky (buniek).

Dostupné sú nasledujúce podmienky:

Podmienka

Efekt

Všetky hodnoty

Bez obmedzení.

Celé čísla

Iba celé čísla zodpovedajúce podmienke.

Desatinné

Všetky čísla zodpovedajúce podmienke.

Dátum

Všetky čísla zodpovedajúce podmienke. Pri opätovnom otvorení dialógového okna budú zadané hodnoty formátované príslušným spôsobom.

Čas

Všetky čísla zodpovedajúce podmienke. Pri opätovnom otvorení dialógového okna budú zadané hodnoty formátované príslušným spôsobom.

Oblasť buniek

Povolí hodnoty iba zo zadanej oblasti buniek. Oblasť buniek môže byť určená priamo alebo ako databáza či pomenovaná oblasť. Oblasť môže obsahovať jeden riadok alebo jeden stĺpec buniek. Ak určíte ako oblasť viac stĺpcov a riadkov naraz, potom bude použitý iba prvý stĺpec.

Zoznam

Povolí iba hodnoty a reťazce obsiahnuté v zozname. Reťazce a hodnoty môžu byť v zozname zmiešané. Pri číslach sú vyhodnotené ich hodnoty, preto keď zadáte do zoznamu číslo 1, bude vstup 100% vyhodnotený ako platný.

Dĺžka textu

Položky, ktorých dĺžka zodpovedá podmienke.


Povoliť prázdne bunky

Pri použití Nástroje - Detektív - Označiť neplatné dáta určuje, že sa prázdne bunky zobrazia (vypnutý) alebo nezobrazia (zapnutý) ako neplatné dáta.

Zobraziť zoznam pre výber

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

Zoradiť položky vzostupne

Zoradí zoznam vzostupne a odstráni z neho duplikáty. Ak nie je voľba zaškrtnutá, tak je ponechané pôvodné poradie zo zdroja dát.

Zdroj

Zadajte oblasť buniek obsahujúcu platné hodnoty alebo text.

Položky

Zadajte položky, ktoré budú platnými hodnotami alebo reťazcami.

Dáta

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

Hodnota

Vložte hodnotu pre možnosť overovania platnosti dát, ktorú ste vybrali v poli Povoliť .

Minimum

Zadajte minimálnu hodnotu pre overovaciu podmienku, ktorú ste vybrali v poli Povoliť .

Maximum

Zadajte maximálnu hodnotu pre overovaciu podmienku, ktorú ste vybrali v poli Povoliť .