Platnosť

Určuje, ktoré dáta sú platné pre označenú bunku alebo rozsah buniek.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Data - Validity.


Tip Icon

Pomocou panelu Ovládacie prvky môžete vložiť zoznam a spojiť ho s bunkou. Takto môžete určiť platné hodnoty v záložke Dáta vo vlastnostiach zoznamu.


Kritériá

Určite overovacie pravidlo pre označenú bunku (bunky).

Pomocník pri vstupe

Zadajte správu pomocníka, ktorá bude zobrazená pri označení bunky alebo oblasti buniek v liste.

Chybové hlásenie

Definuje chybovú správu, ktorá sa zobrazí pri zadaní neplatných dát do bunky.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.