Odkaz na externé dáta

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Link to External data.


URL externého zdroja dát.

Enter the URL or the file name that contains the data that you want to insert, and then press Enter. Only then the URL will be requested from the network or file system.

Note Icon

A dialog for CSV data import appears when linking to external CSV file.


Dostupné tabuľky/oblasti

Vyberte tabuľku či dátovú oblasť, ktorú chcete vložiť.

Aktualizovať každých

Zadajte dobu v sekundách, po ktorej sa externé dáta v dokumente automaticky obnovia zo zadaného zdroja.