Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Princíp doplnkov

V nápovede nájdete tiež popis rozhrania doplnkov LibreOffice Sú tam popísané aj dôležité funkcie a ich parametre pre .

Poskytnuté doplnky

LibreOffice obsahuje ukážky využitia rozhrania pre doplnky v LibreOffice Calc.

Analytické funkcie-časť 1

Analytické funkcie - časť dva

DAYSINMONTH

Vypočíta počet dní v mesiaci pre daný dátum.

Syntax

DAYSINMONTH(Dátum)

Dátum je ľubovoľný dátum v príslušnom mesiaci požadovaného roku. Parameter Dátum musí byť platný dátum podľa miestneho nastavenia LibreOffice.

Príklad

=DAYSINMONTH(A1) vráti 29 dní ak A1 obsahuje 1968-02-17, platný dátum pre Február 1968.

DAYSINYEAR

Spočíta počet dní v roku zadaného dátumu

Syntax

DAYSINYEAR(Dátum)

Dátum je ktorýkoľvek dátum príslušného roku. Parameter dátum musí byť platný podľa miestneho nastavenia LibreOffice.

Príklad

=DAYSINYEAR(A1) vráti 366 dní ak A1 obsahuje 1968-02-29, platný dátum pre rok 1968.

ISLEAPYEAR

Určuje, či je rok prestupný. Ak áno, funkcia vráti 1 (TRUE); ak nie, vráti 0 (FALSE).

Syntax

ISLEAPYEAR("Dátum")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Príklad

=ISLEAPYEAR(A1) vráti 1, ak A1 obsahuje 1968-02-29, platný dátum 29. Februára 1968 vo vašom lokálnom nastavení.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Nikdy nepoužívajte =ISLEAPYEAR(2/29/68), pretože takto sa najskôr vyhodnotí 2 deleno 29 deleno 68, a potom sa vyhodnotí funkcia ISLEAPYEAR z malého čísla ako zo serializovaného data.

MONTHS

Spočíta rozdiel medzi dvoma dátumami v mesiacoch

Syntax

MONTHS(PočiatočnýDátum; KoncovýDátum; Typ)

PočiatočnýDátum je prvý dátum

KoncovýDátum je druhý dátum

Typ určuje typ rozdielu. Možné hodnoty sú 0 (interval) a 1 (v kalendárnych mesiacoch).

ROT13

Zašifruje reťazec posunutím o 13 miest v abecede. Po písmene Z sa pokračuje na začiatku abecedy (Rotation). Keď na výsledok znova použijete rovnakú funkciu, získate pôvodný text.

Syntax

ROT13(Text)

Text je znakový reťazec ktorý má byť zakódovaný. ROT13(ROT13(Text)) dekóduje kód.

WEEKS

Spočíta rozdiel v týždňoch medzi dvoma dátumami.

Syntax

WEEKS(PočiatočnýDátum; KoncovýDátum; Typ)

PočiatočnýDátum je prvý dátum

KoncovýDátum je druhý dátum

Typ určí typ rozdielu. Možné hodnoty sú 0 (interval) a 1 (v počtoch týždňov).

WEEKSINYEAR

Určí počet týždňov v roku pre daný dátum Počet týždňov je určený nasledujúcim spôsobom: týždeň, ktorý je rozložený medzi dva roky, sa pridá k roku, v ktorom sa vyskytuje väčšia časť týždňa.

Syntax

WEEKSINYEAR(Dátum)

Dátum je ktorýkoľvek dátum príslušného roku. Parameter dátum musí byť platný podľa miestneho nastavenia LibreOffice.

Príklad

WEEKSINYEAR(A1) vráti 53 ak A1 obsahuje 1970-02-17, platný dátum pre rok 1970.

YEARS

Spočíta rozdiel v rokoch medzi dvoma dátumami.

Syntax

YEARS(PočiatočnýDátum; KoncovýDátum; Typ)

PočiatočnýDátum je prvý dátum

KoncovýDátum je druhý dátum

Typ určuje typ rozdielu. Možné hodnoty sú 0 (interval) a 1 (v kalendárnych rokoch).

Add-ins through LibreOffice API

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.