Logické funkcie

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Pre prístup k tomuto príkazu...

Vložiť - Funkcia - Kategória Logické


AND

Vráti TRUE, ak sú všetky argumenty TRUE. Keď je jediný z argumentov FALSE, vráti táto funkcie hodnotu FALSE.

Argumenty môžu byť logickými hodnotami (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) alebo môžu označovať oblasti (A1:C3) obsahujúce logické hodnoty.

Syntax

AND(Logická Hodnota 1; Logická Hodnota 2 ...Logická Hodnota 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Príklad

Logické hodnoty položiek 12<13; 14>12, a 7<6 sa majú skontrolovať.

=ISODD(48) vráti FALSE

=N(FALSE) vráti 0

FALSE

Vráti logickú hodnotu FALSE. Funkcia FALSE() nevyžaduje žiadne argumenty a vždy vráti logickú hodnotu FALSE.

Syntax

FALSE()

Príklad

=ISEVEN(33) vráti FALSE

=N(FALSE) vráti 0

IF

Špecifikuje logický test, ktorý má byť vykonaný.

Syntax

IF(Test; ThenValue; OtherwiseValue)

Test is any value or expression that can be TRUE or FALSE.

ThenValue (optional) is the value that is returned if the logical test is TRUE.

OtherwiseValue (optional) is the value that is returned if the logical test is FALSE.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Príklady

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is higher than 5, the value 100 is entered in the current cell; otherwise, the text “too small” (without quotes) is entered.

NOT

Complements (inverts) a logical value.

Syntax

NOT(Logická hodnota)

LogicalValue is any value to be complemented.

Príklad

=NOT(A). If A=TRUE then NOT(A) will evaluate FALSE.

OR

Vracia TRUE pokiaľ je aspoň jeden argument TRUE. Táto funkcia vracia FALSE, ak všetky argumenty majú logickú hodnotu FALSE.

Argumenty môžu byť logickými hodnotami (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) alebo môžu označovať oblasti (A1:C3) obsahujúce logické hodnoty.

Syntax

OR(Logická Hodnota 1; Logická Hodnota 2 ...Logická Hodnota 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Príklad

Logické hodnoty jednotlivých parametrov sú 12<11, 13>22 a 45=45.

=ISODD(48) vráti FALSE

=N(FALSE) vráti 0

TRUE

Vráti logickú hodnotu TRUE (pravda). Funkcia TRUE() nevyžaduje žiadne argumenty a vždy vráti logickú hodnotu TRUE.

Syntax

TRUE()

Príklad

Pokiaľ A=TRUE a B=FALSE, budú platiť nasledujúce zápisy:

=ISODD(48) vráti FALSE

=ISODD(33) vráti TRUE

=ISEVEN(0) vráti TRUE

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Argumenty môžu byť logickými hodnotami (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) alebo môžu označovať oblasti (A1:C3) obsahujúce logické hodnoty.

Syntax

OR(Logická Hodnota 1; Logická Hodnota 2 ...Logická Hodnota 30)

Príklad

=N(FALSE) vráti 0

=N(FALSE) vráti 0

=N(FALSE) vráti 0