Finančné funkcie – prvá časť

Táto kategória obsahuje matematické finančné funkcie LibreOffice Calc.

ACCRINT

Vypočíta nazhromaždený úrok z cenného papiera v prípade pravidelných platieb.

Syntax

ACCRINT(Emisia; Prvý úrok; Vysporiadanie; Sadzba; Nom_hodnota; Frekvencia; Metóda)

Výnos je ročný výnos cenného papiera.

FirstInterest (required) is the first interest date of the security.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate)

Výnos je ročný výnos cenného papiera.

Frekvencia: počet splátok úroku za rok (1, 2 alebo 4).

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


Príklad

A security is issued on 2001-02-28. First interest is set for 2001-08-31. The settlement date is 2001-05-01. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). The basis is the US method (0). How much interest has accrued?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) returns 16.94444.

ACCRINTM

Spočíta nazhromaždený úrok z cenného papiera, u ktorého sa úrok spláca k dátumu splatnosti.

Syntax

ACCRINTM(Emisia; Vysporiadanie; Sadzba; Nom_hodnota; Metóda)

Výnos je ročný výnos cenného papiera.

Settlement (required) is the date at which the interest accrued up until then is to be calculated.

Rate (required) is the annual nominal rate of interest (coupon interest rate).

Výnos je ročný výnos cenného papiera.

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


Príklad

A security is issued on 2001-04-01. The maturity date is set for 2001-06-15. The Rate is 0.1 or 10% and Par is 1000 currency units. The basis of the daily/annual calculation is the daily balance (3). How much interest has accrued?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) returns 20.54795.

AMORDEGRC

Spočíta výšku odpisu pre odpisové obdobie ako degresívnu amortizáciu. Na rozdiel od AMORLINC sa tu používa odpisový koeficient, ktorý je nezávislý na životnosti.

Syntax

AMORDEGRC(Náklady; DátumNákupu; PrvéObdobie; Náhrada; Obdobie; Sadzba; Metóda)

Cost is the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Rate is the rate of depreciation.

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


AMORLINC

Spočíta výšku odpisu pre odpisové obdobie ako lineárnu amortizáciu. Ak je kapitálový prostriedok zakúpený behom odpisového obdobia, použije sa proporcionálna výška odpisu.

Syntax

AMORLINC(Náklad; DátumNákupu; PrvéObdobie; Náhrada; Obdobie; Sadzba; Metóda)

Cost means the acquisition costs.

DatePurchased is the date of acquisition.

FirstPeriod is the end date of the first settlement period.

Salvage is the salvage value of the capital asset at the end of the depreciable life.

Period is the settlement period to be considered.

Rate is the rate of depreciation.

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


DB

Vráti odpisy aktív pre špecifikované obdobie pri použití aritmetickej degresívnej metódy.

Táto metóda odpisovania sa používa v prípade, že chcete, aby hodnota odpisu bola väčšia na začiatku doby odpisovania (na rozdiel od lineárneho odpisu). Hodnota odpisu sa znižuje s každým obdobím odpisovania o odpis už odčítaný z počiatočných nákladov.

Syntax

DB(Náklad; Náhrada; Životnosť; Obdobie; mesiac)

Cost is the initial cost of an asset.

Náhrada je hodnota aktíva na konci odpisu.

Life defines the period over which an asset is depreciated.

Period is the length of each period. The length must be entered in the same date unit as the depreciation period.

Month (optional) denotes the number of months for the first year of depreciation. If an entry is not defined, 12 is used as the default.

Príklad

Počítačový systém s obstarávacou cenou 25 000 menových jednotiek má byť odpisovaný v období troch rokov. Zostatková hodnota má byť 1 000 menových jednotiek. Jedno obdobie trvá 30 dní.

=DB(25000;1000;36;1;6) = 1,075.00 currency units

Pevný degresívny odpis počítačového systému je 1 075,00 menových jednotiek.

DDB

Vráti odpisy aktív pre špecifikované obdobie pri použití aritmetickej degresívnej metódy.

Použite túto formu odpisov, pokiaľ požadujete vyššiu počiatočnú hodnotu odpisu (na rozdiel od lineárneho odpisovania). Výška odpisov sa znižuje každé obdobie. Obvykle sa používajú u aktíva, u ktorých krátko po kúpe výraznejšie klesá hodnota (napríklad autá, počítače). Uvedomte si, prosím, že účtová hodnota v tomto type kalkulácie nikdy neklesne na nulu.

Syntax

DDB(Náklad; Náhrada; Životnosť; Obdobie; Faktor)

Cost fixes the initial cost of an asset.

Náhrada je hodnota aktíva na konci odpisu.

Life is the number of periods (for example, years or months) defining how long the asset is to be used.

Period states the period for which the value is to be calculated.

Factor (optional) is the factor by which depreciation decreases. If a value is not entered, the default is factor 2.

Príklad

Počítačový systém v obstarávacej hodnote 75 000 menových jednotiek má byť odpisovaný každý mesiac v období piatich rokov. Hodnota na konci doby odpisovania má byť 1 menová jednotka. Faktor je 2.

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1,721.81 currency units. Therefore, the double-declining depreciation in the twelfth month after purchase is 1,721.81 currency units.

DISC

Spočíta diskontnú sadzbu cenného papiera v percentách.

Syntax

DISC("Vysporiadanie"; "Splatnosť"; Cena; Výkupná_cena; Metóda)

Vysporiadanie: dátum nákupu cenného papiera.

Splatnosť: dátum splatnosti (vypršanie) cenného papiera.

Price is the price of the security per 100 currency units of par value.

Redemption is the redemption value of the security per 100 currency units of par value.

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


Príklad

A security is purchased on 2001-01-25; the maturity date is 2001-11-15. The price (purchase price) is 97, the redemption value is 100. Using daily balance calculation (basis 3) how high is the settlement (discount)?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) returns about 0.0372 or 3.72 per cent.

DURATION_ADD

Spočíta dobu trvania (počet rokov) pre cenný papier s fixnou úrokovou sadzbou.

Note Icon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

DURATION_ADD("Vysporiadanie"; "Splatnosť"; Kupón; Výnos; Frekvencia; Metóda)

Vysporiadanie: dátum nákupu cenného papiera.

Splatnosť: dátum splatnosti (vypršanie) cenného papiera.

Coupon is the annual coupon interest rate (nominal rate of interest)

Výnos je ročný výnos cenného papiera.

Frekvencia: počet splátok úroku za rok (1, 2 alebo 4).

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


Príklad

A security is purchased on 2001-01-01; the maturity date is 2006-01-01. The Coupon rate of interest is 8%. The yield is 9.0%. Interest is paid half-yearly (frequency is 2). Using daily balance interest calculation (basis 3) how long is the duration?

=DURATION_ADD("2001-01-01";"2006-01-01";0.08;0.09;2;3)

EFFECTIVE

Vráti ročnú čistú úrokovú sadzbu pre nominálnu úrokovú sadzbu.

Nominálne úroky sú chápané ako výška úrokov splácaných ku koncu kalkulačného obdobia. Efektívny úrok sa zvyšuje s počtom platieb. Inými slovami, úrok sa často platí v splátkach (napríklad mesačne alebo štvrťročne) pred koncom kalkulačného obdobia.

Syntax

EFFECTIVE(NOM; P)

Nom is the nominal interest.

P is the number of interest payment periods per year.

Príklad

Ročná nominálna úroková súžba je 9,75 %. Sú definované štyri obdobia výpočtu úroku. Aká je skutočná úroková sadzbe (efektívna sadzba)?

=EFFECTIVE(9.75%;4) = 10.11% The annual effective rate is therefore 10.11%.

EFFECT_ADD

Spočíta efektívnu ročnú úrokovú mieru na základe nominálnej ročnej úrokovej miery a počtu úrokových platieb za rok.

Note Icon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

EFFECT_ADD(Úrok; Obdobie)

NominalRate is the annual nominal rate of interest.

NPerY is the number of interest payments per year.

Príklad

Aká je efektívna ročná úroková sadzba pri nominálnej sadzbe 5,25 % a štvrťročných platbách?

=EFFECT_ADD(0.0525;4) returns 0.053543 or 5.3543%.

IRR

Spočíta vnútorné výnosové percento investície. Hodnoty reprezentujú hodnoty peňažného toku v pravidelných intervaloch, najmenej jedna hodnota musí byť negatívna (platby), a najmenej jedna hodnota musí byť pozitívna (príjmy).

If the payments take place at irregular intervals, use the XIRR function.

Syntax

IRR(Hodnoty; Odhad)

Values represents an array containing the values.

Guess (optional) is the estimated value. An iterative method is used to calculate the internal rate of return. If you can provide only few values, you should provide an initial guess to enable the iteration.

Príklad

Under the assumption that cell contents are A1=-10000, A2=3500, A3=7600 and A4=1000, the formula =IRR(A1:A4) gives a result of 11,33%.

Warning Icon

Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return Error 523, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.


ISPMT

Spočíta úrokovú mieru pri konštantnej miere amortizácie.

Syntax

ISPMT(Sadzba; Obdobie; celkom_období; investícia)

Rate sets the periodic interest rate.

Period is the number of installments for calculation of interest.

TotalPeriods is the total number of installment periods.

Invest is the amount of the investment.

Príklad

Pre investíciu 120 000 menových jednotiek s dvojročným termínom a mesačných splátkach, pri ročnej úrokovej miere 12% je požadovaný úrok po 1,5 roku.

=ISPMT(1%;18;24;120000) = -300 currency units. The monthly interest after 1.5 years amounts to 300 currency units.

PV

Vráti súčasnú hodnotu investície vychádzajúcej z postupnosti pravidelných platieb.

Pomocou tejto funkcie sa dá vypočítať finančná čiastka, ktorú je pri pevnej sadzbe potrebné investovať, aby ste v priebehu určitého obdobia dostávali určitú čiastku (ročnú splátku). Tiež sa dá určiť, aká čiastka má zostať po uplynutí daného obdobia. Určite tiež, či sa má čiastka vyplácať na začiatku alebo na konci každého obdobia.

Vložte tieto hodnoty buď ako čísla alebo ako výrazy či odkazy. Ak je napríklad ročne platený úrok vo výške 8%, ale vy chcete použiť iba obdobie jeden mesiac, vložte 8%/12 pod Sadzba a LibreOffice Calc automaticky spočíta správnu hodnotu.

Syntax

PV(Sadzba; NPER; PMT; FV; Typ)

Rate defines the interest rate per period.

NPer is the total number of periods (payment period).

Pmt is the regular payment made per period.

FV (optional) defines the future value remaining after the final installment has been made.

Type (optional) denotes due date for payments. Type = 1 means due at the beginning of a period and Type = 0 (default) means due at the end of the period.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Príklad

Aká je súčasná hodnota investície pri mesačných platbách 500 menových jednotiek a ročnej úrokovej miere 8 %? Platobné obdobie je 48 mesiacov. Na jeho konci má zostať 20 000 menových jednotiek.

=PV(8%/12;48;500;20000) = -35,019.37 currency units. Under the named conditions, you must deposit 35,019.37 currency units today, if you want to receive 500 currency units per month for 48 months and have 20,000 currency units left over at the end. Cross-checking shows that 48 x 500 currency units + 20,000 currency units = 44,000 currency units. The difference between this amount and the 35,000 currency units deposited represents the interest paid.

Pokiaľ namiesto týchto hodnôt zadáte do vzorca odkazy, je možné vypočítať ľubovoľný počet "if-then" analýz. Upozornenie: Odkazy na konštanty musia byť definované ako absolútne odkazy. Príklady použitia tohto typu nájdete v odpisových funkciách.

RECEIVED

Spočíta čiastku vyplatenú k danému dátumu splatnosti cenného papiera s pevným úrokom.

Syntax

RECEIVED("Vysporiadanie"; "Splatnosť"; Investície; Zľava; Metóda)

Vysporiadanie: dátum nákupu cenného papiera.

Splatnosť: dátum splatnosti (vypršanie) cenného papiera.

Investment is the purchase sum.

Discount is the percentage discount on acquisition of the security.

Metóda sa vyberá zo zoznamu možností a určuje, ako sa počíta rok.

Metóda

Výpočty

0 alebo nezadané

Metóda US (NASD), 12 mesiacov po 30 dní

1

Presný počet dní v mesiaci, presný počet dní v roku.

2

Presný počet dní v mesiaci, rok má 360 dní.

3

Presný počet dní v mesiaci, rok má 365 dní.

4

Európska metóda, 12 mesiacov po 30 dní


Príklad

Dátum vysporiadania: 15. február 1999, dátum splatnosti: 15. máj 1999, investovaná čiastka: 1000 menových jednotiek, zľava: 5.75 percent, metóda: denný zostatok/360 = 2.

Čiastka vyplatená k dátumu splatnosti sa počíta takto:

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) returns 1014.420266.

SYD

Vráti hodnotu aritmetického degresívneho odpisu.

Pomocou tejto funkcie je možné spočítať hodnotu odpisu za určené obdobie z celkovej doby odpisov objektov. Aritmeticky stanovená sadzba degresívneho odpisu znižuje v každom období hodnotu odpisu o pevnú čiastku.

Syntax

SYD(Náklad; Náhrada; Životnosť; Obdobie)

Cost is the initial cost of an asset.

Náhrada je hodnota aktíva na konci odpisu.

Life is the period fixing the time span over which an asset is depreciated.

Period defines the period for which the depreciation is to be calculated.

Príklad

Video prehrávač, ktorého obstarávacia cena bola 50 000 menových jednotiek, má byť ročne odpisovaný následujúcich 5 rokov. Zostatková hodnota má byť 10 000 menových jednotiek. Chcete spočítať odpis za prvý rok.

=SYD(50000;10000;5;1)=13,333.33 currency units. The depreciation amount for the first year is 13,333.33 currency units.

Pre prehľad o odpisových sadzbách je najlepšie definovať odpisovú tabuľku. Ak vložíte vedľa seba rôzne odpisové vzorce, ktoré sú k dispozícii v LibreOffice Calc, môžete potom rozhodnúť, ktorá forma odpisov je najvhodnejšia. Vytvorte nasledujúcu tabuľku:

1

1

1

1

1

1

Eva

Eva

Irena

Irena

Daniel

2

50,000 currency units

10,000 currency units

5

1

13,333.33 currency units

3

2

10,666.67 currency units

4

3

8,000.00 currency units

5

4

5,333.33 currency units

6

5

2,666.67 currency units

7

6

0.00 currency units

8

7

9

8

10

9

11

10

12

13

0

Eva

40,000.00 currency units


Vzorec v bunke E2 je nasledujúci:

=SYD($A$2;$B$2;$C$2;D2)

Tento vzorec je duplikovaný v stĺpci E až po bunku E11 (označte bunku E2 a pomocou myši pretiahnite dole pravý dolný roh).

Bunka E13 obsahuje vzorec, ktorý sa používa pri kontrole súčtu hodnôt odpisu. Používa funkciu SUMIF. Záporné hodnoty v bunkách E8:E11 nemôžu byť brané do úvahy. Podmienka >0 je obsiahnutá v bunce A13. Vzorec v bunce E13 je nasledujúci:

=SUMIF(E2:E11;A13)

Teraz môžete zadať odpisy pre desaťročné obdobie, pre zostatkovú hodnotu 1 menovej jednotky, vložiť iné obstarávacie náklady, a pod.

Analytické funkcie časť 2

Analytické funkcie časť 2

Functions by Category