Functions by Category

Táto sekcia popisuje funkcie LibreOffice Calc. Všetky funkcie sú v Sprievodcovi funkcií rozdelené podľa kategórií.

Databáza

Táto sekcia sa zaoberá funkciami pre prácu s dátami usporiadanými tak, že každý riadok má význam jedného záznamu.

Dátum&Čas

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finančné

Táto kategória obsahuje matematické finančné funkcie LibreOffice Calc.

Informácia

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060104.xhp#informationtext not found).

Logické

This category contains the Logical functions.

Matematické

This category contains the Mathematical functions for Calc.

Pole

Táto kategória obsahuje maticové funkcie.

Štatistické

Táto kategória obsahuje štatistické funkcie.

Zošit

This section contains descriptions of the Spreadsheet functions together with an example.

Text

This section contains descriptions of the Text functions.

Ďalšie

The following describes and lists some of the available add-in functions.