Zmazať obsah

Určuje obsah, ktorý má byť odstránený z aktívnej bunky alebo vybratej oblasti buniek. Ak je vybratých viac listov, budú ovplyvnené všetky listy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Sheet - Clear Cells.

Späť


Tip Icon

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


Tip Icon

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


Tip Icon

Použite Vystrihnúť na Štandardnom paneli pre odstránenie obsahu a formátu bez dialógu.


Výber

V tejto oblasti sú uvedené možnosti vymazania obsahu.

Zmazať všetko

Zmaže celý obsah v oblasti vybraných buniek.

Text

Zmaže iba text. Formáty, vzorce, čísla a dáta zostávajú nezmenené.

Čísla

Zmaže iba čísla. Formáty a vzorce zostávajú nezmenené.

Dátum & čas

Zmaže iba časové a dátové hodnoty. Formáty, texty, čísla a vzorce zostávajú nezmenené.

Vzorce

Zmaže iba vzorce. Formáty, texty, čísla a dátové hodnoty zostávajú nezmenené.

Poznámky

Zmaže komentáre priradené bunkám. Ostatné prvky zostanú bez zmien.

Formáty

Zmaže formátovacie atribúty pridané k bunke. Všetky ostatné prvky zostávajú nezmenené.

Objekty

Zmaže objekty. Obsah buniek zostáva nezmenený.