CreateObject Function

Vytvorí UNO objekt. Na Windows môže tiež vytvoriť OLE objekty.

Táto metóda vytvorí príklad typu, ktorý je odovzdaný ako parameter.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Príklad:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub