GlobalScope

Zdrojový kód a dialógové okná jazyka Basic sú usporiadané v systéme knižníc.

V jazyku Basic:

V dialógoch:

LibraryContainer existuje na úrovni aplikácie i v každom dokumente.V dokumente sa LibraryContainer volá automaticky. Ak chcete použiť globálny LibraryContainer z vnútra dokumentu,musíte použiť kľúčové slovo GlobalScope.

Syntax:

GlobalScope

Príklad:

Príklad v dokumente Basic

volanie Dialog1 v knižnici dokumentu Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

volanie Dialog2 v aplikačnej knižnici Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2