TwipsPerPixelX Function

Vráti počet twipsov, ktoré predstavujú šírku pixelu.

Syntax:

n = TwipsPerPixelX

Návratová hodnota:

Celé číslo

Príklad:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox ""

End Sub