Environ Function

Vráti hodnotu premennej prostredia. Premenná prostredia závisí od operačného systému.

Syntax:

Environ (Environment As String)

Návratová hodnota:

ReĹĄazec

Paremetre:

Environment: Premenná prostredia, ktorej hodnotu chcete vrátiť.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'"

End Sub