GetSystemTicks Function

Vráti počet systémových tikov operačného systému. Túto funkciu je možné použiť k optimalizácii niektorých procesov.

Syntax:

GetSystemTicks()

Návratová hodnota:

Long

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox ""

End Sub