Len Function

Vráti počet znakov v reťazci alebo počet bajtov, ktoré sú potrebné na uloženie premennej.

Syntax:

Len (Text As String)

Návratová hodnota:

Long

Paremetre:

Text: Reťazec alebo premenná ľubovoľného typu.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) REM Returns 9

End Sub