ConvertFromURL Function

Prevedie adresu URL súboru na názov systémového súboru.

Syntax:

ConvertFromURL(Názov súboru)

Návratová hodnota:

Reťazec

Paremetre:

Názov súboru: Názov súboru ako reťazec.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$