RTrim Function

Zmaže medzery na konci reťazca.

Pozri tiež: Funkcia LTrim

Syntax:

RTrim (Text As String)

Návratová hodnota:

Reťazec

Paremetre:

Text: Akýkoľvek reťazec.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub