LTrim Function

Odstr√°ni vŇ°etky medzery na pońćiatku reŇ•azca.

Syntax:

LTrim (Text As String)

N√°vratov√° hodnota:

Reҕazec

Paremetre:

Text: Ak√Ĺkońĺvek reŇ•azcov√Ĺ v√Ĺraz.

Pomocou tejto funkcie odstr√°nite medzery na zańćiatku reŇ•azca.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub