LCase Function

Pretransformuje všetky veľké písmená v reťazci na malé.

Pozri tiež: Funkcia UCase

Syntax:

LCase (Text As String)

Návratová hodnota:

Reťazec

Paremetre:

Text: Akýkoľvek reťazec, ktorý chcete previesť.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) REM vráti "las vegas"

    Print UCase(sVar) REM vráti "LAS VEGAS"

End Sub