String Function

Vytvor√≠ reŇ•azec podńĺa zadan√©ho znaku alebo prv√©ho znaku reŇ•azca predan√©ho funkcii.

Syntax:

String (n As Long, {v√Ĺraz As Integer | znak As String})

N√°vratov√° hodnota:

Reҕazec

Paremetre:

n: ńĆ√≠slo urńćuj√ļce pońćet znakov v reŇ•azci. Maxim√°lna dovolen√° hodnota je 65535.

V√Ĺraz: ńĆ√≠slo, ktor√© definuje ASCII k√≥d znaku.

Znak: Nejak√Ĺ znak, z ktor√©ho sa vytvor√≠ reŇ•azec, alebo ak√Ĺkońĺvek reŇ•azec, z ktor√©ho sa pouŇĺije prv√Ĺ znak.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub