Space Function

Vr√°ti reŇ•azec, ktor√Ĺ sa sklad√° zo zadan√©ho pońćtu medzier.

Syntax:

Space (n As Long)

N√°vratov√° hodnota:

Reҕazec

Paremetre:

n: ńĆ√≠slo, ktor√© definuje pońćet medzier v reŇ•azci. Maxim√°lna dovolen√° hodnota je 65535.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  msgBox sOut,0,"Info:"

End Sub