Val Function

Prevedie reŇ•azec na ńć√≠slo.

Syntax:

Val (Text As String)

N√°vratov√° hodnota:

Dvojit√° presnosŇ• (Double)

Paremetre:

Text: ReŇ•azec predstavuj√ļci ńć√≠slo.

Pomocou funkcie Val m√īŇĺete previesŇ• reŇ•azec, ktor√Ĺ reprezentuje ńć√≠slo, na ńć√≠seln√ļ hodnotu. T√°to funkcia je inverzn√° k funkcii Str. Ak obsahuje ńć√≠sla iba ńćasŇ• reŇ•azca, bud√ļ preveden√© len prv√© zodpovedaj√ļce znaky reŇ•azca. Ak reŇ•azec neobsahuje Ňĺiadne ńć√≠sla, funkcia Val vr√°ti hodnotu 0.

Error codes:

5 Neplatn√© volanie proced√ļry

Príklad:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub