Str Function

Prevedie číselný výraz na reťazec.

Syntax:

Str (Výraz)

Návratová hodnota:

ReĹĄazec

Paremetre:

Výraz: Akýkoľvek číselný výraz.

Funkcia Str prevádza číselnú premennú alebo výsledok výpočtu na reťazec. Pred záporná čísla pridá znak mínus. Pred kladné čísla pridá medzeru (namiesto znaku plus).

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub