Asc Function

Vráti ASCII (American Standard Code for Information Interchange) hodnotu prvého znaku v reťazci.

Syntax:

Asc (Text As String)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

Text: Platný reťazec. Do úvahy sa berie iba prvý znak reťazca.

Pomocou funkcie Asc nahradíte kľúče hodnotami. Ak funkcia Asc narazí na prázdny reťazec, LibreOffice Basic ohlási chybu. Okrem 7bitových ASCII znakov (kódy 0-127) Asc funkcia dokáže tiež zistiť znaky ASCII kódu, ktoré nemožno vytlačiť. Táto funkcia môže spracovať tiež 16bitové Unicode znaky.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

Príklad:

Sub ExampleASC

    Print ASC("A") REM vráti 65

    Print ASC("Z") REM vráti 90

    Print ASC("Las Vegas") REM vráti 76, keďže do úvahy sa berie iba prvý znak

End Sub

CHR