Prevod ASCII/ANSI v reťazcoch

Nasledujúce funkcie prevádzajú reťazce medzi kódmi ASCII a ANSI.

Asc Function

Vráti ASCII (American Standard Code for Information Interchange) hodnotu prvého znaku v reťazci.

Chr Function

Vráti znak, ktorý zodpovedá zadanému kódu.

Str Function

Prevedie číselný výraz na reťazec.

Val Function

Prevedie reťazec na číslo.

CByte Function

Prevedie reťazec alebo číselný výraz na typ Byte.