Reťazce

Nasledujúce funkcie a príkazy spracovávajú a vracajú reťazce.

Reťazce môžete využiť v programoch LibreOffice Basic na úpravu textu.

Prevod ASCII/ANSI v reťazcoch

Nasledujúce funkcie prevádzajú reťazce medzi kódmi ASCII a ANSI.

Opakovanie obsahu

Nasledujúce funkcie opakujú obsah reťazcov.

Úprava obsahu reťazca

Nasledujúce funkcie upravujú, formátujú a zarovnávajú obsah reťazcov. Reťazce zjednotíte pomocou operátora &.

Úprava dĺžky reťazcov

Nasledujúce funkcie určujú dĺžku reťazca a porovnávajú reťazce.