Comparison Operators

Porovnávacie operátory porovnávajú dva výrazy. Výsledok je vrátený ako Logický výraz, ktorý určuje, či porovnanie bolo pravdivé (True, -1) alebo nepravdivé (False, 0).

Syntax:

Výsledok = Výraz1 { = | < | > | <= | >= } Výraz2

Paremetre:

Výsledok: Logický výraz, ktorý určuje výsledok porovnania (True nebo False)

Výraz1, Výraz2: Akékoľvek číselné hodnoty alebo reťazce, ktoré chcete porovnať.

PorovnĂĄvacie operĂĄtory

= : Je rovnĂ˝

< : MenĹĄĂ­ ako

> : Väčší ako

<= : Je menĹĄĂ­ alebo rovnĂ˝

>= : Je väčší alebo rovný

<> : Nie je rovnĂ˝

PrĂ­klad:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRoot As String REM ' Koreňový adresår pre súborový vstup a výstup

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub