Porovnávacie operátory

Tu sú popísané dostupné porovnávacie operátory.

Comparison Operators

Porovnávacie operátory porovnávajú dva výrazy. Výsledok je vrátený ako Logický výraz, ktorý určuje, či porovnanie bolo pravdivé (True, -1) alebo nepravdivé (False, 0).