EqualUnoObjects Function

Vráti True, ak dva určené Basic Uno objekty reprezentujú rovnakú inštanciu Uno objektu.

Syntax:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Návratová hodnota:

Bool

PrĂ­klad:

' Copy of objects -> same instance

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Copy of structs as value -> new instance

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )