Public Statement

Deklaruje premennú na úrovni modulu (t.j. nie do procedúry alebo funkcie), takže je prístupná vo všetkých knižniciach a moduloch.

Syntax:

Public NázovPremennej[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][, NázovPremennej2[(začiatok To koniec)] [As TypPremennej][,...]]

Príklad:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub