Option Explicit Statement

Určuje, ĆŸe je potrebnĂ© kaĆŸdĂș premennĂș v programe explicitne deklarovaĆ„ prĂ­kazom Dim.

Syntax:

Option Explicit

Paremetre:

Warning Icon

Tento prĂ­kaz musĂ­te pridaĆ„ pred spustiteÄŸnĂœ kĂłd v module.


PrĂ­klad:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 to 10 REM Tento vĂœsledok spĂŽsobĂ­ chybu

        Rem

    Next i%

End Sub