LBound Function

Vráti dolnú hranicu poľa.

Syntax:

LBound (NázovPoľa [, Rozmer])

Návratová hodnota:

Celé číslo

Paremetre:

NázovPoľa: Názov poľa, ktorého hornú (Ubound) alebo dolnú (LBound) hranicu chcete zistiť.

[Rozmer]: Celé číslo určujúce, v ktorom rozmere chcete zistiť hornú (Ubound) alebo dolnú (LBound) hranicu. Ak nie je hodnota určená, predpokladá sa prvý rozmer.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

9 Index mimo rozsah

Príklad:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) REM Vráti 10

  Print UBound(sVar()) REM Vráti 20

  Print LBound(sVar(),2) REM Vráti 5

  Print UBound(sVar(),2) REM Vráti 70

End Sub