IsNumeric Function

Testuje, či je výraz číslo. Ak je výraz číslo, funkcia vráti True, inak vráti False.

Syntax:

IsNumeric (Var)

Návratová hodnota:

Bool

Paremetre:

Var: Akýkoľvek výraz, ktorý chcete testovať.

Error codes:

5 Neplatné volanie procedúry

PrĂ­klad:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) REM vráti False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) REM Vráti True

End Sub